Εικοινωνία

Διεύθυνση – Τηλέφωνο

Αμασείας 28,
Νεάπολη Θεσσαλονίκης,
Τ. Κ. 56728

Τηλέφωνο:

Φόρμα Επικοινωνίας